ตลาดหุ่นยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสอีคอมเมิร์ซ

ปัจจุบันผู้คนหรือบริษัทต่างๆหันมาใช้หุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของ E-Commerce ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากการปิดกั้น Covid-19 ทำให้หลายองค์กรต้องการพนักงานและสินค้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วเกินไปที่จะตอบสนองความต้องการ – จึงทำให้ความต้องการของระบบอัตโนมัติมีมากขึ้นกว่าที่เคย เพื่อทดแทนคนงานและสร้างความปลอดภัยให้แก่งานของบริษัท

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้แทบทุกอย่างสามารถเป็นระบบอัตโนมัติได้ และด้วยการนำทางที่ชาญฉลาดและเทคโนโลยีการหยิบที่แม่นยำ แม้กระทั่งสิ่งของที่มีขนาดรูปร่างหรือวัสดุแปลก ๆ ก็สามารถจัดการได้โดยหุ่นยนต์ และนอกจากนี้เราก็ได้ยกสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ่นยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนี้