คาดการณ์งาน 13 งานที่จะทำงานโดยระบบอัตโนมัติภายในปี 2573

ระบบอัตโนมัติ หรือที่เราเรียกว่า ระบบออโตเมชั่น คือ การสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบ ควบคุมการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบอัตโนมัติทำให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ซึ่งปัจจุบันระบบทั้งสองนั้นก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก แรงงานมนุษย์จึงไม่จำเป็นสำหรับงานบางอย่างในที่ทำงานอีกต่อไป แม้ว่าจะเป็นเทรนด์ที่น่ากังวล แต่ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีกล่าวว่าระบบอัตโนมัติจะช่วยให้พนักงานของมนุษย์สามารถรับมือกับโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

แน่นอนว่างานบางอย่างสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติได้ง่ายกว่างานอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้และสำหรับผู้ที่อยู่ในบริษัทหรือกำลังจะเข้าสู่ในไม่ช้า ทีมงานจะต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้านล่างนี้สภาเทคโนโลยีของ Forbes คาดการ์ณว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ดังนี้