การใช้หุ่นยนต์อย่างชาญฉลาดในช่วง COVID-19

    ภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของหุ่นยนต์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID จนถึงตอนนี้พวกเขาได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์อย่างมากในภาคการแพทย์ แต่การใช้งานจริงสามารถขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

    ซึ่งตลาดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริการและโซลูชั่นการแสดงทางไกลคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกสิบปีข้างหน้า ภายในปี 2568 85% ของการโต้ตอบกับลูกค้าจะเกิดขึ้นโดยไม่มีตัวแทนที่เป็นมนุษย์ และเราจะมาพูดถึงกาใช้หุ่นยนต์อย่างชายฉลาดทางการแพทย์ ดังนี้

ทางการแพทย์

   ในโรงพยาบาลการจัดการ COVID-19 อาจเป็นเรื่องยาก คนที่ได้รับไวรัสจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่ผู้ช่วยดูแลสุขภาพจะทำได้โดยไม่ตกอยู่ในอันตรายทางเลือกที่ปลอดภัยคือการใช้หุ่นยนต์ ซึ่งในกรณีนี้หุ่นยนต์ถูกใช้เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวเพื่อตอบคำถามของผู้ป่วยนำยาหรืออาหารมาให้ผู้ป่วยและตรวจสอบ

   ตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลเครือ Poloclinico Abano ในอิตาลีใช้ UVD Robots เพื่อฆ่าเชื้อในห้องพักผู้ป่วย หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองในโรงพยาบาลโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต – ซีเพื่อฆ่าไวรัส

    Pal Robotics ยังได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้ในช่วงระบาด หุ่นยนต์ “Ari” สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยรับการรักษาและยังสามารถโต้ตอบกับผู้ป่วยเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากเกินไปจากการขาดการกระตุ้นทางสังคม

    หุ่นยนต์ฐาน TIAGo สามารถใช้งานได้สองวิธี ขั้นแรกสามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ส่งของ ซึ่งหุ่นยนต์ TIAGo สามารถส่งอาหารและยาให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้ และประการที่สองสามารถใช้เป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติหรือ ADR ฆ่าเชื้อในห้องด้วยแสง UVC

    การใช้งานหุ่นยนต์อีกวิธีหนึ่งอาจเป็นการรวบรวมข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยจากระยะไกล ขณะนี้ Boston Dynamics กำลังดำเนินการกับหุ่นยนต์ของตน พวกเขาพยายามหาวิธีวัดอุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจอัตราการเต้นของชีพจร และความอิ่มตัวของออกซิเจนจากระยะไกล อีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดต่อในขณะที่รักษาระดับการดูแลในระดับสูง การตรวจผู้ป่วยเป็นประจำโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเสี่ยงในการติดเชื้ออีกด้วย

    จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์อย่างชาญฉลาดมากขึ้นในสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น และหุ่นยนต์ยังทำงานสามารถขยายการทำงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่มา : https://hospitalityinsights.ehl.edu/robots-during-covid-19