ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์?