ระบบอัตโนมัติของไอทีทำงานและมีผลต่อกระบวนการต่างๆอย่างไร