3 วิธีที่แมชชีนเลิร์นนิงสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อการหยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว