WHO WE ARE.

            ออโตเมชั่น  โปร จำกัด เราคือบริษัทที่รับผลิต ออกแบบและติดตั้งระบบ Digital transformation และ Automation (ระบบอัตโนมัติ)  เพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินงานให้แก่ท่าน พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้วยทีม Engineer ที่มีความชำนาญในด้านงานออกแบบและติดตั้งมากกว่า 10 ปี

               โดยวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานคือ ประกอบกิจการงานระบบ งานควบคุม งานออโตเมชั่น งานโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบควบคุมเครื่องจักร รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง งานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับไลน์ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

        ในยุคปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่าระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของของเรา ครอบคลุมในทุกๆด้านตอบรับกระแสความต้องการของแต่ละบุคคลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อตอบสนองกำลังการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในไลน์ผลิต ดังนั้นการนำเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นและซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆ อุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติคือระบบหรือกลไกใด ๆ ที่สามารถเริ่มต้นได้เอง โดยการรันโปรแกรมที่เขียนไว้ จนจบกระบวนการทำงานตาม Concept ที่วางไว้ เช่นเครื่องแพคของอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติ Automation สามารถใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อวางแผนหรือตั้งโปรแกรมโดยมนุษย์

  • ลดต้นทุน – ออโตเมชันช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บหรือ Downtime
  • เพิ่มคุณภาพ – ระบบออโตเมชันนั้นเป็นสิ่งที่มีความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงและทำงานในรูปแบบพิเศษที่มนุษย์ไม่อาจทำได้
  • เพิ่มความสามารถในการผลิต – การทำงานภายใต้เงื่อนไขอันจำกัด เช่น สถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่อย่างนั้นจะสูญเสียอย่างมาก เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดการส่งชิ้นส่วนที่ล่าช้า หรือการทำงานซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากความเมื่อยล้า
  • รักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี – การใช้งานระบบออโตเมชันสามารถส่งเสริมความปลอดภัยของกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการทำงาน ทดแทนแรงงานมนุษย์ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น ระบบหยุดการทำงานของหุ่นยนต์เมื่อมีคนเข้าไปใกล้

รูปแบบการทำงานของแรงงานต้องเปลี่ยนไป การทำงานที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำๆ และการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเป็นงานของระบบอัตโนมัติ แรงงานสำหรับควบคุมระบบกลายเป็นหน่วยที่จำเป็นสำหรับการผลิตซึ่งมีการทำงานคล้ายคลึงกับผู้ควบคุมเครื่องจักร ในทางกลับกันการทำงานที่ใช้มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการผลิตนั้นต้องเพิ่มมูลค่าของผลงานผ่านความสามารถของแรงงานแทน MM Thailand เสนอแนวทางสำหรับแรงงานดังนี้

AUTOMATION FOR BUSINESS.

ระบบ Automation มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรม เพราะระบบควบคุมอัตโนมัตินั้นสามารถช่วยพัฒนาวิธีการผลิตที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตที่จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และลดขยะจากการผลิตให้น้อยลงทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้า

.

MISSION

เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและออกแบบงานออโตเมชั่น เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่มีคุณภาพและง่ายต่อการจัดการการผลิตสินค้า

เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและออกแบบงานออโตเมชั่น เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่มีคุณภาพและง่ายต่อการจัดการการผลิตสินค้า

Contact Us

VISION

มุ่งเน้นในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการซ่อมบำรุง หลากหลายฟังชั่นการทำงาน

Taking Care of Business

มุ่งเน้นในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการซ่อมบำรุง หลากหลายฟังชั่นการทำงาน

Contact Us

VALUE

AUTOMATION PRO (ATP) A = Ability T = Team Work P = Positive Thinking

AUTOMATION PRO (ATP)
A = Ability
T = Team Work
P = Positive Thinking

Contact Us

 Automation
IS IN OUR DNA.

GET STARTED