Laser Cutting Service

รับบริการงานตัด ด้วย Laser ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและงานที่มีลวดลายซับซ้อน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดโอกาสการเกิดรอยขูดขีดของวัสดุ สามารถเจาะรูหรือร่องขนาดเล็กได้ ผลิตงานด้วยวัสดุ ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยใส่ใจถึงคุณภาพและการตรงต่อเวลาเป็นหลัก จึงเหมาะกับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

Oder Now!

Examples of Work