• Our product
  • Our product
  • Our product
  • ออโตเมชั่น
  • Our product

CONVEYOR.

ระบบสายพานลำเรียง ที่ใช้ในไลน์ผลิตลำเลียงชิ้นงานที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้สายพานที่เราผลิตสามารถรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีหลากหลายรูปแบบ เราจึงออกแบบสายพานที่มีลักษณะที่ตรงตามประเภทของสินค้า ตัวอย่างเช่น Free Roller Conveyor, Flat Belt Conveyor, Chain Conveyor และ Hanger Conveyor เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทที่ใช้บริการของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

CUSTOMIZE MACHINE.

ระบบเครื่องจักรออกแบบตามสั่ง(Customize Machine) เรารับผลิตเครื่องจักรแบบตามสั่งสำหรับใช้ในทุกอุตสาหกรรม  โดยบริษัท ATP ของเรานั้นสามารถสร้างเครื่องจักรตามสั่งที่ผลิต ออกแบบขึ้นมาเฉพาะคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความตรงการของคุณ พร้อมให้บริการและคำปรึกษาเชิงลึกด้วยทีม Engineer ที่มีความชำนาญในด้านงานออกแบบและติดตั้งมากกว่า 10 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Factory Automation.

Factory Automation เราจัดจำหน่ายสินค้าด้านออโตเมชั่น เช่น PLC, HMI & SCADA ด้าน Drive & Motion เช่น Inverter, Servo ด้าน Power Transmission เช่น Motor, Gear & Vibration ด้าน Sensor & Measurement และด้าน Electrical Cabinet Components เช่น PowerSupply, Relay, Magnetic, IC & LV  ซึ่งสินค้าของบริษัท ATP ของเรานั้นรับรองได้ว่ามีคุณภาพทำให้การทำงานของคุณสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอย่างแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

INSPECTION.

ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงาน  ตรวจสอบขนาด ความสูง ความลึก หรือเปรียบเทียบรูปแบบตามแพทเทรินของชิ้นงาน เพื่อใช้การในตรวจสอบงานให้ตรงตามมาตรฐานของการผลิต เ ราจึงออกแบบให้ตรงตามความต้องการของงาน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกใช้บริการของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ออโตเมชั่น
  • Our product inspection
  • Our product inspection

Jig & Fixture.

Jig & Fixture เรารับผลิต ออกแบบ Jig Fixture สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ เป็นอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและจับยึด ออกแบบมาเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ทำให้การทำงานของคุณสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการผลิตของคุณได้เป็นอย่างมาก ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับมือกับการทำงานซ้ำๆได้ เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพโดยใช้ Jig & Fixture ที่ดีของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

MDB Box & Control Box.

ตู้ MDB Box & Control Box เรารับผลิต ออกแบบ และติดตั้งตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้ MDB Box (Main Distribution Board) ซึ่งเป็นแหล่งรวม อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอันเป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังรับผลิต ออกแบบตู้ Control หรือ ตู้ควบคุมการทำงานตามสั่ง เพื่อทำให้ควบคุมการทำงานให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PICK & PLACE ROBOT.

หุ่นยนต์ Pick & Place (Pick & Place Robot) เรารับผลิต ออกแบบหุ่นยนต์ Pick & Place สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ เป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งกระบวนการหยิบชิ้นส่วนหรือสิ่งของและวางในตำแหน่งอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการผลิตและถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับมือกับงานซ้ำๆได้ในขณะที่ปล่อยให้คนงานมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

PROMOS.

Production Monitoring System [PROMOS] เราจำหน่ายระบบ PROMOS ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโดยแสดงผลสถานะ การผลิต (Production Monitor) ให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ต้องวัดด้วย Sensor ต่าง ๆ ทำให้ทราบความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

SMR(Smart Mobility Robot).

SMR(Smart Mobility Robot) เราออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติรุ่น SMR300 ภายใต้แนวคิด SEE (Safety, Easy, Economic) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดพลังงาน สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้การทำงานของคุณมีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และประสิทธิภาพในการผลิตอย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Automation
IS IN OUR DNA.

GET STARTED