Pick & Place Robot

            บริษัท ATP ของเรารับผลิต ออกแบบหุ่นยนต์ Pick & Place สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ หุ่นยนต์ Pick & Place นั้นเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งกระบวนการหยิบชิ้นส่วนหรือสิ่งของและวางในตำแหน่งอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการผลิต นอกจากนี้หุ่นยนต์ Pick & Place ของบริษัทถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับมือกับงานซ้ำๆได้ในขณะที่ปล่อยให้คนงานมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น และยังมักใช้หุ่นยนต์นี้ในสภาพแวดล้อมการผลิตสมัยใหม่และสามารถใช้ในไลน์การผลิตได้มากมายโดยเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

Advantages of ATP Pick & Place Robots

เพิ่มผลผลิตและความเร็วในกระบวนการ

เพิ่มผลผลิตและความเร็วในกระบวนการ

การใช้หุ่นยนต์ Pick & Place ของบริษัทนั้นทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่ามนุษย์ แต่เดิมการใช้คนในการทำงานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ได้ จึงควรนำหุ่นยนต์ Pick & Place ของเรามาใช้ทดแทนเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ได้รับการปรับปรุง ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและไวกว่าคน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

หุ่นยนต์ Pick & Place ของเราสามารถหยิบและวางสินค้าในพื้นที่การทำงานที่อาจเป็นอันตรายหรือเป็นส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานตรงพื้นที่นั้นได้ เราจึงนำหุ่นยนต์ Pick & Place มาทำงานแทนมนุษย์ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดไม่ให้เกิดอันตรายของมนุษย์ได้อีกด้วย

ลดต้นทุน

ลดต้นทุน

โดยปกติโรงงานส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในการผลิตสินค้า ถ้าคุณได้ลองคำนวณในด้านต้นทุนจะทำให้ได้ทราบว่าการใช้มนุษย์มีต้นทุนต่างๆเพิ่มเติม เช่น โบนัส ค่าอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งหากเปรียบเทียบต้นทุนแล้วนั้น การใช้หุ่นยนต์ของเราจะเป็นการลดต้นทุนให้แก่คุณได้ในระยะยาว

ความสม่ำเสมอและแม่นยำ

ความสม่ำเสมอและแม่นยำ

ในการทำงานมนุษย์อาจมีความเหนื่อยล้า และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ แต่ถ้าคุณใช้หุ่นยนต์ Pick & Place ของเราจะทำให้การทำงานของคุณง่ายดาย ผลผลิตมีคุณภาพและสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องแม่นยำกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะหุ่นยนต์ได้รับการตั้งโปรแกรมให้ทำงานสำเร็จตามขั้นตอน

What are Pick and Place Robots Used For?

Pick & Place Robot

หุ่นยนต์ Robot Pick & Place ในการหยิบและวางเครื่องมือกลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
การใช้หุ่นยนต์ Pick & Place ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนการผลิต

ติดต่อสอบถาม

    Automation
    IS IN OUR DNA.

    GET STARTED