ข้อดีของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Advantages of Robotic Automation)